Kalite Politikamız

Form Dış Tic. Ltd. Şti. kalite politikası olarak;

  • Ürettiğimiz düğme ürünleri ile ilgili olarak gerek çevre, gerekse de iş sağlığı ve güvenliği konularında yasal mevzuata uymayı,
  • Müşterilerimizin ihtiyaç, beklenti ve taleplerini belirleyip kaliteden ödün vermeden en doğru ve uygun çözümü sunmayı,
  • Düğme ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak oluşabilecek olumsuz durumların etkilerini azaltmak için gerekli önlemleri almayı, sürekli geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerini yerine getirmeyi, bu konuda personelini eğitmeyi ve en iyi şekilde yetiştirmeyi,
  • Çevreyi korumanın önemine inanarak çevre kirliliğini önlemek için; çevreye olan etkilerimizi belirlemeyi ve etkileri mümkün olan minimum seviyeye çekmeyi ve bu faaliyetleri gerçekleştirecek tüm kaynakları seferber etmeyi,
  • Düğme üretim tesisimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlike analizini yaparak önleyici yaklaşımla kaza veya meslek hastalıkları gerçekleşmeden önce gerekli olan tüm önlemleri almayı,
  • Form Dış Tic. Ltd. Şti. büyesinde istihdam edilen personelimizi günümüzün teknolojik gelişmelerine ayak uydurabilecek şekilde sürekli eğiterek, bilgi, beceri ve tecrübelerini arttırmayı,
  • Birbiriyle uyumlu olarak entegre edilen kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli olarak arttırmayı,

esas olarak benimsemiştir.

Form Dış Tic. Ltd. Şti. bu temel esaslar doğrultusunda kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği amaçlarımızın gerçekleşmesi yönünde gerekli risk analizleri yapılıp buna uygun yatırımlar yapılarak tüm düğme üretim ve hizmeti kapsayan süreçler sürekli izlenerek yasal şartlar yerine getirilecektir.