Çaycısı bile İtalyanca biliyor!/Yeni Asya Gazetesi

Form Düğme ortaklarından Mustafa Oktay, "Bu yatırım hem ülkemiz, hem de Form Düğme ailesi için gurur vericidir" dedi ve ekledi: "Mavi-beyaz yaka ayırmaksızın tüm çalışanlarımızın bu hızlı gelişim sürecine daha rahat adapte olabilmesi ve moda da önemli bir yere sahip olan İtalyan kül türünü özümseyebilmeleri için fabrikamızda derslik ler kurup, İtalyan hocalar eşliğinde İtalyanca kurs ve remeye başladık. Pratik yapmak ve İtalyancayı daha hızlı öğrenmek için günlük çalışma ortamında da İ talyanca konuşmaya çalışıyoruz. Çaycımız çaya artık "Te" diyor, diyerek, bu eğitimin hem çalışanlar arasındaki iletişim açısından, hem de sosyal bir çabayı paylaşma açısından kendileri için çok güzel bir deneyim ve motivasyon unsuru oldu." Form Düğme Za ra, Mango, Burbery, Hugo Boss, Marks Spencer, Marco Polo, Ted Beaker gibi dünya devinin düğmelerini tasarlıyor.